OPIEKA WYTCHNIENIOWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2020

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

 informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach ww. Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Celem usług świadczonych w ramach opieki wytchnieniowej jest odciążenie opiekunów by mogli zyskać czas na odpoczynek, regenerację sił czy załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

do 28 grudnia 2020 roku,

tel. 14 611-67-76.

  Realizacja pomocy w ramach Programu będzie możliwa po akceptacji potrzeb gminy przez dysponenta środków z Programu.