Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2022

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek nie przysługuje gdy wcześniej przyznany został dodatek na inne źródła ciepła np. dodatek węglowy, dodatek na drewno kawałkowe, biomasę, brykiet, pelet. 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

 

Mieszkańcy Gminy Bochnia mogą składać wnioski o dodatek elektryczny w formie elektronicznej, w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  lub pocztą tradycyjną od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

 

Informacje dotyczące dodatku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/juz-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-elektryczny