ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. praca socjalna,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. składki na ubezpieczenia społeczne,
 4. sprawienie pogrzebu,
 5. poradnictwo specjalistyczne,
 6. interwencja kryzysowa,
 7. schronienie,
 8. posiłek,
 9. niezbędne ubranie,
 10. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 11. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.