"Akcja aktywizacja" - projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

Od dnia 01.11.2017 na terenie województwa małopolskiego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Akcja Aktywizacja". Projekt ma na celu aktywizacje zawodową i społeczną, skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.