Jesteś tutaj: Start / Aktualności / DOBRY START

DOBRY START

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” wprowadzające jednorazowe

świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

  1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje: 

  1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni - ul. Kazimierza Wielkiego 26, pokój nr 23.

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:

-  ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Empati@,

- bankowość elektroniczną.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie