„Małopolska Niania”- wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2018

Nabór wniosków trwa od 25 września do 8 października br.

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc w przypadku spełnienia preferencyjnych warunków.

Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać również mieszkańcy Gminy Bochnia tj. rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Realizatorem projektu „Małopolska Niania 2.0”, jest Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Projekt dofinansowany jest                         ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu "Małopolska Niania 2.0" w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23 a także na stronie internetowej:www.rpos.krakow.pl - zakładka "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0.".

Informacje na temat projektu można także uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. 18 lub pod  nr tel. 14 611 67 76

Galeria

  • Powiększ zdjęcie