Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Rodziny%20wspierające

Szukamy rodzin wspierających

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2015 poz. 332) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: Szukamy rodzin wspierających
Powiększ zdjęcie Gminna%20Karta%20Dużej%20Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny – Gmina Bochnia wspiera rodziny 3 +

Od 1 stycznia 2016 r. Gmina Bochnia realizuje Program na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gminna Karta Dużej Rodziny – Gmina Bochnia wspiera rodziny 3 +”

4 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Gminna Karta Dużej Rodziny – Gmina Bochnia wspiera rodziny 3 +
Powiększ zdjęcie Niebieska%20Linia
Powiększ zdjęcie Posiłek

Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie uczniów w szkole lub przedszkolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, że  w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole lub przedszkolu.

2 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie składania wniosków na dożywianie uczniów w szkole lub przedszkolu
Powiększ zdjęcie Informacja

Nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r.  poz. 1058), zostały zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

29 września 2015
Czytaj więcej o: Nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej