Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  czynny będzie w godzinach od 7:30 do 13:30.

14 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Zbiórka darów dla Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bochnia ❗️❗️❗️????????


Każdego dnia do naszej gminy przybywają uchodźcy z Ukrainy.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie darów do punktu zbiórki znajdującego się w małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy 437 od dnia 11.03.2022 r.
Przyjmowanie darów nastąpi w dniach:
poniedziałek: w godz. 15:00-17:00
środa: w godz. 15:00-17:00
piątek: w godz. 11:00-13:00

10 marca 2022
Czytaj więcej o: Zbiórka darów dla Ukrainy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Świadczenie Wychowawcze 500+

Szanowni Państwo,

 

od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+.

 

Ważne strony internetowe:

ü  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 - informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+.

ü  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

 

9 lutego 2022
Czytaj więcej o: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Świadczenie Wychowawcze 500+

500+ do ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500 plus składamy w ZUS!

Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” przejął ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć w formie elektronicznej do ZUS-u.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni będzie prowadził postępowania wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz  będzie prowadził sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r.  Do 31 maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni będzie również realizował wypłatę świadczeń przyznanych na wnioski złożone przez 1 stycznia 2022r.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 500+ do ZUS

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

  • wrzucając wniosek – druki wniosków będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku – do  urny podawczej zlokalizowanej          w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia;
  • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 611 67 76.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

 

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!