Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021 #LiczySięKażdy

 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.

Pytania dotyczą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:

 • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
 • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
 • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

8 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021 #LiczySięKażdy

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnym  szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Piecie Bocheńskim”.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich a jego celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.

 Czas rozpoczęcia szkolenia będzie zależny od  sytuacji epidemicznej w Polsce oraz liczby osób chętnych, które zadeklarują udział w szkoleniu.

 Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Zgłoszenie następuje przez wypełnienie i złożenie formularza.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym do realizacji zadań projektowych osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 w godzinach: poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek – 7.30-15.30 (tel. 14 611-97-40). Zgłoszenie do udziału w szkoleniu można złożyć bezpośrednio w siedzibie PCPR, przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się na budynku Centrum.

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu trwa do 5.03.2021 r.

2 lutego 2021
Czytaj więcej o: Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 01.02.2021 r. będzie można składać elektronicznie nowe wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Obecnie prawo do świadczenia wychowawczego przyznane jest do 31.05.2021 r. W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego należy złożyć nowy wniosek.

Sposób składania wniosków:

 • droga elektroniczną: emp@tia, bankowość elektroniczna, ZUS PUE (od 1 lutego 2021 r.)
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni (od 1 kwietnia 2021 r.)
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (od 1 kwietnia 2021 r.)

Terminy wypłat zależą od momentu złożenia wniosku o świadczenie 500 plus:

 • złożenie kompletnego wniosku w okresie od 01.02.2021 rdo 30.04.2021 r. spowoduję, że wypłata  świadczenia nastąpi najpóźniej do 30.06.2021 r. (za czerwiec 2021 r.)
 • złożenie kompletnego wniosku w okresie od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. spowoduję, że wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 31.07.2021 r. (z wyrównaniem od czerwca 2021r.)
 • złożenie kompletnego wniosku w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. spowoduję, że wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 31.08.2021 r. (z wyrównaniem od czerwca 2021 r.)

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłany mail z informacją o przyznaniu świadczeń, dlatego ważne jest, aby we wniosku był podany prawidłowy adres mailowy. Jeżeli klient nie posiada maila, nie wstrzyma to wypłaty świadczeń, a informację o przyznaniu świadczeń będzie można odebrać w siedzibie GOPS Bochnia.  Nie będzie wydawana decyzja, chyba, że z jakiegoś powodu  konieczna będzie odmowa przyznania świadczeń.

Ważne:

Jeżeli dziecko urodzi się w okresie od 01.02.2021r. do 31.05.2021r.  należy pamiętać o złożeniu  dwóch wniosków. Pierwszy wniosek będzie rozpatrywany za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021r., zaś świadczenie na drugi wniosek będzie przyznane  za okres od 01.06.2021r.  do 31.05.2022r.

Termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ulotka 500+
 2. Krótki informator
 3. Informator Rodzina 500+

 

28 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, iż program
„Wspieraj Seniora” został przedłużony na I kwartał 2021 roku.

Wzorem ubiegłego roku wsparcie seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu polegać ma w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby takie jak artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.

Chętnych seniorów zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem infolinii 22 505 11 11
lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  ul. Kazimierza Wielkiego 26 tel.14 611 67 76

22 stycznia 2021
Czytaj więcej o: PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Zajęcia w Klubie Seniora w Nieprześni w styczniu

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju zajęcia w Klubie Seniora w Nieprześni w miesiącu styczniu będą odbywać się sposób alternatywny.
Pierwszy kontakt z uczestnikami odbył się telefonicznie 4 stycznia.
W tym trudnym czasie postaramy się w różnorodny sposób organizować seniorom wolny czas, tak aby nie czuli się osamotnieni.
11 stycznia dla seniorów zostały przygotowane i przekazane pakiety, zestaw krzyżówek, materiały potrzebne do prac plastycznych.

 

14 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zajęcia w Klubie Seniora w Nieprześni w styczniu