Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

 

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na  II kwartał 2020 roku.

 

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,

- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie

– ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8.00-13.00, wtorek-piątek – 7.30-13.00 (tel. 14 611-97-42).

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego trwa do 16.03.2020 r.

 

                       

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie:

  • matka albo ojciec (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),
  • opiekun faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),
  • opiekun prawny dziecka,
  • dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej)

musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można składać:

  1. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.
  2. w formie papierowej w pokoju nr 23 – od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

  • Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

 

  • Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka

 

  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

To rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

 

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca
Powiększ zdjęcie

„Rzepka” dla dzieci w wykonaniu Klubu Seniora

Wesołe i barwne widowisko przygotowali uczestnicy Klubu Senior+ w Majkowicach dla wszystkich dzieci, które 1 czerwca przybyły na boisko sportowe właśnie do Majkowic. W ramach Gminnego Dnia Dziecka panie zaprezentowały widowisko „Rzepka” wg wiersza Juliana Tuwima. Wcieliły się w postacie dziadka, babci, wnuczka, zwierząt oraz dwóch pięknych rzep. Kolorowe stroje przygotowały samodzielnie w trakcie zajęć w Klubie. Występ spotkał się z ogromnym aplauzem ze strony publiczności, a szczególnie najmłodszych uczestników zabawy – dzieci.

 Zdjęcia autorstwa T. Łakoma

3 czerwca 2019
Czytaj więcej o: „Rzepka” dla dzieci w wykonaniu Klubu Seniora
Powiększ zdjęcie

Aktywni seniorzy z gminy Bochnia

Klub Senior+ w gminie Bochnia działa prężnie i nikt nie może narzekać na nudę. Na seniorów co tydzień czekają atrakcyjne zajęcia. Mogą zaprezentować swoje umiejętności w ramach koła teatralnego, poznać ciekawe metody rękodzieła, rozwijać umysł poprzez gry planszowe i ciekawe ćwiczenia w ramach zajęć z Siłowni pamięci, czy utrzymywać sprawność ciała poprzez udział w ćwiczeniach ruchowych. Uczestnicy w ramach zajęć kulinarnych poznają nowe przepisy, dowiadują się, jak zdrowo i mądrze się odżywiać.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dotycząca profilaktyki i wykrywania raka piersi u kobiet. Spotkanie prowadziły Panie Małgorzata Kępa i Renata Skórnóg.

Jednak zajęcia to nie tylko spotkania w Majkowicach, ale także wyjazdy i wycieczki, których celem jest poszerzanie horyzontów, rozwój kulturalny. Każdy wyjazd to okazja do integracji, poznawania nowych miejsc, ich historii i tradycji. Uczestnicy Klubu Senior+ w Majkowicach odwiedzili krakowski Teatr Ludowy – Scena pod Ratuszem. Zabawna komedia "Wszystko o kobietach" wywołała salwy śmiechu i pozwoliła na chwilę relaksu i wytchnienia od codzienności. Z kolei wyjazd do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wizyta w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach, były okazją do skupienia i modlitwy, a także niesamowitą lekcją historii. Wędrówka po kalwaryjskich dróżkach okazała się treningiem ruchowym dla seniorów. Przydały się więc cotygodniowe ćwiczenia ruchowe.

Przed nami kolejne zajęcia i wyjazdy. Bo jak powtarzają nasi seniorzy: chcieć to móc.

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Aktywni seniorzy z gminy Bochnia

Zbliża się koniec naboru do projektu "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że za kilka dni kończy się II nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przyjmowane będą do dnia 24.05.2019 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-138/ii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-325.html

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Zbliża się koniec naboru do projektu "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"