Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Świadczenie wychowawcze 500+

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 lutego online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO ORGANU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA.


 


 Przyznane świadczenie będzie wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku.

Dla ułatwienia kontaktu z Państwem, w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy o wpisywanie we wniosku (choć nie jest to obowiązkowe) nr telefonu kontaktowego.


Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze