Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Standardy Ochrony Małoletnich

Zarządzeniem Nr 1/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 15 maja 2024 r. zostały wprowadzone Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni.