Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Kadra

DYREKTOR GOPS mgr Katarzyna Serwinowska


DZIAŁ KSIĘGOWO - ADMINISTRACYJNY

Główny księgowy - mgr Dorota Olipra
Inpektor ds. księgowo-kadrowych - inż. Agnieszka Sroka


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

KOORDYNATOR Działu Pomocy Środowiskowej:  mgr Sabina Wyjadłowska

Pracownicy socjlani i rejony działania

Specjalista pracy socjalnej - Anna Aksamit

Starszy pracownik socjalny - mgr Ewelina  Bogdał

Pracownik socjalny - mgr Elżbieta Smulska

Pracownik socjlany - mgr Joanna Babraj

Pracownik socjalny - mgr Marta Faron

Pracownik socjalny -   Iwona Jędryka

 Specjalista pracy socjalnej - mgr Sabina Wyjadłowska


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

KOORDYNATOR Działu Świadczeń Rodzinnych:  mgr Magdalena Rajska

Inspektor - mgr Ewelina Biernat

Inspektor - mgr inż. Magdalena Sionko – Waśko

Podinspektor - mgr Kamila Kasprzyk

Pomoc administracyjna - mgr Katarzyna Tota