Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Klub Senior+

 


Klub Seniora to miejsce integracji i aktywności dla osób starszych powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.

W swojej ofercie Klub Senior + zapewnia zajęcia: kulinarne, plastyczne, zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, zajęcia kulturalno- oświatowe oraz organizuje spotkania okolicznościowe, dostosowując swoją ofertę do oczekiwań i zainteresowań uczestników Klubu.

Klub prowadzony jest  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni.

Zajęcia w nowo powstałym Klubie prowadzone są w poniedziałki i środy w godzinach od 16:00 do 19:00.