Czyste Powietrze - wniosek o wydanie zaświadczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej u powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Minister Klimatu rozporządzeniem z dnia 2 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) określił wzór żądania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego:

  • Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (pobierz druk).

Prawidłowo wypełniony wniosek można złożyć drogą:

  • osobiście w Urzędzie,
  • za pośrednictwem poczty polskiej,
  • przez platformę ePUAP.

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na Portalu Beneficjenta: dowiedz się więcej>>>

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 12 422 94 90 wew.2