Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Zapraszamy osoby z terenu gminy Bochnia chętne do wzięcia udziału w projektach Chcę-Mogę-Potrafię oraz Aktywne dziś – lepsze jutro

Projekt  pn. CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ!

 

Kandydaci do udziału w projekcie:

Kryteria obligatoryjne:

 

 • są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo lub pracujące. 

 

Kryteria fakultatywne:

 

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystają z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • posiadają orzeczenie lub zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z częściowymi zaburzeniami rozwoju,
 • osoby bądź rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z   rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • pochodzą z terenów powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość syntetyczna wskaźnika jest niższa od średniej dla woj. małopolskiego,
 • osoby o niskich dochodach,
 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kompetencjach,
 • osoby bez doświadczenia zawodowego,
21 maja 2018
Czytaj więcej o: Zapraszamy osoby z terenu gminy Bochnia chętne do wzięcia udziału w projektach Chcę-Mogę-Potrafię oraz Aktywne dziś – lepsze jutro

Informacja dla świadczeniobiorców w związku ze zmianami w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Przypominamy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z
dniem 1stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
w sprawach świadczeń rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych (w tym również przez
Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie), zostały przejęte do realizacji przez Wojewodę
Małopolskiego.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Informacja dla świadczeniobiorców w związku ze zmianami w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
Powiększ zdjęcie

Przedłużone eliminacje do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki do 25 marca

Szanowni Państwo,

Na prośbę bardzo wielu osób niepełnosprawnych, które kochają śpiew, przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 14. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki do 25 marca


15 marca 2018
Czytaj więcej o: Przedłużone eliminacje do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki do 25 marca

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na  II kwartał 2018 roku. 

7 lutego 2018
Czytaj więcej o: Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń        rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych (w tym również przez Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie), zostaną przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. 

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego