KRYTERIUM DOCHODOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

Na osobę samotnie gospodarującą: 634 zł
Na osobę w rodzinie: 514 zł
Dochód z 1ha przeliczeniowego: 288 zł

Kryterium dochodowe jest spełnione, gdy faktyczny dochód rodziny ubiegającej się o pomoc nie przekroczy ustawowego dochodu uprawniającego do pomocy.