Becikowe - jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia się dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacje ogólne

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł. Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie  § 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania  w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2284).

Czytaj więcej o: Informacje ogólne