Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni rozpoczął działalność 1 lipca 1990 r. na mocy Uchwały Nr 4/6/90 Zarządu Gminy w Bochni. Stanowi gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Siedzibą ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Bochni.

Działa on w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U z 2015r., poz.163 ze zm./, ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1456 ze zm./, oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1228 ze zm./ oraz obowiązujące Rozporządzenia a także Uchwały Rady Gminy Bochnia.

Natomiast szczegółowy zakres i sposób funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni regulują: Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społcznej w Bochni oraz Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochnia z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.