Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na  II kwartał 2018 roku. 

7 lutego 2018
Czytaj więcej o: Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń        rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych (w tym również przez Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie), zostaną przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. 

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

"Akcja aktywizacja" - projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego

Od dnia 01.11.2017 na terenie województwa małopolskiego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Akcja Aktywizacja". Projekt ma na celu aktywizacje zawodową i społeczną, skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

12 stycznia 2018
Czytaj więcej o: "Akcja aktywizacja" - projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

Nachodzące ferie zimowe to czas odpoczynku głównie dla dzieci, ale także ich rodziców.  Wiąże się to z różnymi wydatkami, które można znacząco obniżyć, korzystając z Karty Dużej Rodziny.

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO kdr

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).


9 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.