Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

UWAGA !!!! NOWE DRUKI - Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych    i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

28 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: UWAGA !!!! NOWE DRUKI - Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

WEBINARIUM DLA SENIORÓW I ICH OPIEKUNÓW

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,
w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

26 lipca 2023
Czytaj więcej o: WEBINARIUM DLA SENIORÓW I ICH OPIEKUNÓW

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 26 maja 2023 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

                                 czynny będzie w godzinach od 7:30 do 15:00.


                                  Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

25 maja 2023
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Webinaria dla Seniorów

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

  • Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną zaplanowane na 18 maja br.

                 https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

 

  • Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną zaplanowane na 21 czerwca br.

               https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

 

 

15 maja 2023
Czytaj więcej o: Webinaria dla Seniorów

UWAGA !!!! NOWE DRUKI - Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

                                                 Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania            

                                                     i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z zm.),w art. 13  przewiduje udzielanie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą, jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru. Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.

 

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni

  1. Kazimierza Wielkiego 26, 32 -700 Bochnia  pok. 18

                          od poniedziałku do piątku                   

                w godz. 800-1500  tel. 14 611 67 76.

 

Nowe druki w linkach

5 maja 2023
Czytaj więcej o: UWAGA !!!! NOWE DRUKI - Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy