Nabór uczestników do Klubu Senior + w Brzeźnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2022

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” w Brzeźnicy

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Bochnia,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym,
  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć ruchowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

 Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

 W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 15 osób.

 Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00; Tel. 14 611 67 76)

 Formularz zgłoszeniowy – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30);

 Osoby, które złożą formularz będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2023 r. pięć razy w tygodniu po 4 godziny
 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 oraz środków Gminy Bochnia