Jesteś tutaj: Start / Za życiem

Za życiem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że rodzice dziecka żywo urodzonego  posiadający zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka (w czasie ciąży) lub w czasie porodu mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 pln.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Rozpatrzone mogą być wnioski złożone w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka. Oznacza to, że również rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą zwrócić się o zasiłek w kwocie 4000,00 pln.

W każdym przypadku dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną. Wzór takiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia udostępniło wzór pomocniczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w czasie ciąży lub porodu, do pobrania TUTAJ. 

O wypłatę przedstawionego wyżej zasiłku w GOPS w Bochni mogą starać się rodzice mieszkający Gminy Bochnia. Wniosek, do pobrania TUTAJ można składać w pokoju nr 23, w siedzibie GOPS przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami telefonów 14-611-67-76 wew. 2.

Informujemy jednocześnie, że rodzice dziecka chorego, z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc społeczną w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego, usług opiekuńczych i wsparcia świadczonego przez asystenta rodziny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  - 14-611-67-76 wew. 1. 

Pliki do pobrania

Informator o programie "Za życiem"

 

Pliki do pobrania