Jesteś tutaj: Start / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni wykonujw zadania określone przede wszystkim w:

  1. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  3. Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów,
  4. Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014–2020,
  5. Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.