UWAGA !!!! NOWE DRUKI - Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2023

                                                 Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania            

                                                     i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z zm.),w art. 13  przewiduje udzielanie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą, jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według wzoru. Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.

 

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni

  1. Kazimierza Wielkiego 26, 32 -700 Bochnia  pok. 18

                          od poniedziałku do piątku                   

                w godz. 800-1500  tel. 14 611 67 76.

 

Nowe druki w linkach

·