Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. (przedłużenie)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku - w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  • po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku składania wniosku o refundację podatku Vat za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. z załączoną do wniosku fakturą, która dokumentuje dostarczenie paliw gazowych w roku 2023 oraz 2024 należy do wniosku dołączyć:

  1. Informację wydaną przez gazownię na podstawie art. 18 a ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r., a jeśli nie ma to
  2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do wniosku  „Wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023” wypełnionego przez wnioskodawcę.

W przypadku składania wniosku o refundację podatku Vat za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r. z załączoną do wniosku fakturą, która dokumentuje dostarczenie paliw gazowych w roku 2023 oraz 2024 należy do wniosku dołączyć:

  1. Informację wydaną przez gazownię na podstawie art. 18 a ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r., a jeśli nie ma to
  2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do wniosku  „Wypełnij, jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres 2023 roku lub jeżeli obejmuje okres wykraczający poza 30 czerwca 2024 r.”  wypełnionego przez wnioskodawcę.