OPIEKA WYTCHNIENIOWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2024

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni będzie realizował program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie proszone są o kontakt: telefoniczny – 14 611 67 76, bądź osobisty – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia (biuro GOPS czynne w godz. pon. od 8.00-16.00, wt-pt. od 7:30-15:30).

Szczegóły w sprawie programu dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024