KRYTERIUM DOCHODOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł;
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł;
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.