Zadania GOPS z zakresu pracy socjalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • zapewnienie /uzyskanie/ niezbędnych środków materialnych podopiecznych,
  • rozwiązywanieproblemów bezrobocia podopiecznych,
  • poprawę stanu zdrowia podopiecznych,
  • zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym,
  • skuteczne wykorzystania uprawnień posiadanych przez osoby niepełnosprawne,
  • zapewnienie właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
  • oprawę funkcjonowania rodzin,
  • poprawę funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie oraz osób i rodzin z problemem alkoholowym.