Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS

                              

               

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

zatrudnionych w GOPS

 

Rok 2023

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19 972,00 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.

Wartość Dotacji 19 972,00 zł

Całkowita wartość zadania 24 965,00 zł

 

 ROK 2022

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 26 944,00 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.

Wartość Dotacji 26 944,00 zł

Całkowita wartość zadania 33 680,00 zł

 

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16 779,28  zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7 043,00 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.

19 marca 2021