Nabór uczestników do "Klubu Senior+" w Nieprześni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

ogłasza nabór uczestników

do „Klubu Senior+” w Nieprześni

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Bochnia,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym

 ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym,
  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć ruchowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

 Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

 W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 15 osób.

 Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00; Tel. 14 611 67 76) w terminie do 28 grudnia 2020 roku.

 Formularz zgłoszeniowy – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Osoby, które złożą formularz zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji telefonicznie lub listownie .

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2021 r. Dwa razy w tygodniu po 3 godziny  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020 oraz środków Gminy Bochnia.