Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2018

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), z dniem 1stycznia 2018 r. zadania realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń        rodzinnych, w rozumieniu przepisów unijnych (w tym również przez Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie), zostaną przejęte do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. 

Na gruncie polskiego ustawodawstwa dotyczy to:

1)    świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.);

2)    świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.), tj. 500+;

3)    zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.);

4)    jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

W związku z tym akta wszystkich spraw, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie do dnia 31 grudnia 2017 r. zostaną przekazane Wojewodzie Małopolskiemu. Od 1 stycznia 2018 r. wszelkie wystąpienia dotyczące ww. świadczeń   w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, jak również wnioski, należy kierować do Wojewody Małopolskiego, na następujący adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej
30- 133 Kraków, ul. Lea 112

adres mailowy: koordynacja@malopolska.uw.gov.pl

Adres do strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

www.malopolska.uw.gov.pl

Informujemy również, że kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+, w dalszym ciągu będzie możliwy pisemnie lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki E-puap ROPS w Krakowie.

Jednocześnie informujemy, że postępowania wszczęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przed 1 stycznia 2018 r., w tym wszystkie czynności podjęte                 w ramach tych postępowań, będą od tej daty kontynuowane przez Wojewodę Małopolskiego.

Zadania będą realizowane przez Wojewodę Małopolskiego w dotychczasowej lokalizacji, tj.:

1.    w przypadku Stanowiska Pracy w Krakowie – w budynku w Krakowie, przy ul. Lea 112,

2.    w przypadku Stanowiska Pracy w Tarnowie – w budynku w Tarnowie, przy Al. Solidarności 5 – 9.

Poniżej zamieszczamy informację  przekazaną przez Urząd Wojwódzki w dniu 03.01.2018r

INFORMACJA
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
Okres przejściowy
Przejęliśmy ok. 68 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie. Planujemy jednak możliwie szybkie uporządkowanie przejętych spraw i zreorganizowanie sposobu ich załatwiania. Chcemy, aby gminy mogły jak najszybciej przystąpić do wypłacania wszystkich należnych świadczeń. Oczywiście nie nastąpi to od razu. Wobec skali zadania z pewnością początki będą trudne.
Już teraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mamy przy tym nadzieję, że – w oparciu o analizę danych – uda nam się wypracować standardy informowania Państwa o przewidywanym czasie realizacji sprawy, który oparty będzie o ujednolicone i zobiektywizowane zasady kolejności rozpatrywania spraw.
W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami poprzez przygotowany przez nas formularz.
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops
Na wszystkie zapytania przekazane w ten sposób będziemy starali się udzielić informacji w jak najszybszym czasie.
Kwestie logistyczne:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nie zmieniły się też numery telefonów:
w Krakowie – ul. Juliusza Lea 112, tel. 12 430 29 73,
w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, tel. 728 431 372, 660 561 0787,
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, tel. 728 431 373, 606 823 226.
Pracujemy w następujących godzinach:
w poniedziałek od 9.00 do 17.00,
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym.