Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Klub Senior +

Klub Senior +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Bochnia,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym

 

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć ruchowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych zajęć
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także                             w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.

 Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

 W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 15 osób.

 Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00; Tel. 14 611 67 76) w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30);

 

Osoby, które złożą formularz będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2019 r. Dwa razy w tygodniu po 3 godziny
 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020 oraz środków Gminy Bochnia

 

 

Pliki do pobrania