Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

22 505 11 11 –  infolinia dla seniorów

W ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom, w szczególności powyżej 70 roku życia. Dzwoniąc pod powyższy numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o wsparcie polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:

https://wspierajseniora.pl/


9 listopada 2020
Czytaj więcej o: Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

III NABÓR DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

W Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie trwa  III nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłosił TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”. 

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przyjmowane będą do dnia 26.08.2020 r. do godziny 16:00.

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

 a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

 b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-iii-nabor-138/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-653.html

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: III NABÓR DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Informacja

INFORMACJA

informujemy, że na podstawie polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 60/2020 z dnia 22 maja 2020 r. zawieszona została

do dnia 7 czerwca 2020 r.  działalność m.in. w klubach seniora.

W związku z powyższym Klub Senior + w Majkowicach  jest zamknięty do 7 czerwca 2020 r.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA O PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI.

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w wyznaczonym punkcie obsługi bezpośredniej z uwzględnieniem zasady jednoosobowego dostępu do jednej strefy obsługi, zalecanego dystansu oraz wzmożonych zasad higieny.

 

Stanowisko obsługi znajduje się w budynku Urzędu Gminy Bochnia – wejście główne.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi ( nie wliczając osób obsługujących interesantów ).

 

Dla zachowania wymogów sanitarnych bardzo prosimy o:

- korzystania ze stanowiska do dezynfekcji rąk przy wejściu ,

- zakrywanie nosa oraz ust maseczką lub chustą, noszenie rękawiczek ochronnych,

- zachowanie dystansu 2 m od innych osób oczekujących na przyjęcie.

 

W dalszym ciągu zalecana jest komunikacja w formie telefonicznej bądź elektronicznej: e-mail, ePUAP oraz dostarczanie dokumentów do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Bochnia.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA

informujemy, że na podstawie polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zawieszona została

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania działalność m.in. w klubach seniora.

W związku z powyższym Klub Senior + w Majkowicach  jest zamknięty od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

25 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja