Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja

INFORMACJA O PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI.

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się w wyznaczonym punkcie obsługi bezpośredniej z uwzględnieniem zasady jednoosobowego dostępu do jednej strefy obsługi, zalecanego dystansu oraz wzmożonych zasad higieny.

 

Stanowisko obsługi znajduje się w budynku Urzędu Gminy Bochnia – wejście główne.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi ( nie wliczając osób obsługujących interesantów ).

 

Dla zachowania wymogów sanitarnych bardzo prosimy o:

- korzystania ze stanowiska do dezynfekcji rąk przy wejściu ,

- zakrywanie nosa oraz ust maseczką lub chustą, noszenie rękawiczek ochronnych,

- zachowanie dystansu 2 m od innych osób oczekujących na przyjęcie.

 

W dalszym ciągu zalecana jest komunikacja w formie telefonicznej bądź elektronicznej: e-mail, ePUAP oraz dostarczanie dokumentów do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Bochnia.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA

informujemy, że na podstawie polecenia Wojewody Małopolskiego Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zawieszona została

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania działalność m.in. w klubach seniora.

W związku z powyższym Klub Senior + w Majkowicach  jest zamknięty od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

25 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Władz Państwowych dostęp do usług Gminnego Punktu Konsultacyjnego jest zawieszony. Nie chcemy jednak, by zostali Państwo pozbawieni możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego, które może być Wam w tych dniach potrzebne.

Jeśli macie jakieś pytania, trudności, potrzebujecie rozmowy czy wsparcia psychologicznego nasz psycholog umożliwia skorzystanie z bezpłatnych porad w formie telefonicznej czy on-line.

mgr Izabela Stec - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

telefon: 690 912 316

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 1800

(w przypadku problemów z dodzwonieniem się , prosimy zostawić wiadomość głosową/sms -psycholog oddzwoni)

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

UWAGA !!!

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego z uwagi na Państwa i pracowników bezpieczeństwo zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów.

Prosimy o rozważenie możliwości skorzystania z następujących sposobów kontaktu:

  • platforma elektroniczna ePUAP
  • przez telefon: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : tel. 14 611-67-76
  • poprzez wysyłkę korespondencji pocztą na adres : ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32 - 700 Bochnia
  • drogą mailową: gopsbochnia@poczta.onet.pl
16 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA

Polecenie Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym poleceniem Wojewody Małopolskiego Klub Senior + w Majkowicach w dniach od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. jest zamknięty.

 

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja